Форми заяв для реєстраційних дій

Відносини, що виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування, їхньої символіки (у випадках, передбачених законом), громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб – підприємців, регулюються Конституцією України, Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону.

Також законодавством встановлено особливості державної реєстрації громадських формувань та релігійних організацій. Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» встановлено порядок подання документів для державної реєстрації, вимоги до їх оформлення, перелік документів, що подаються заявником та ряд інших особливостей у сфері держаної реєстрації.

Окрім того, зазначено, що форми заяв про державну реєстрацію затверджуються Міністерством юстиції України. Так, наказом Міністерства юстиції України від 19 травня 2020 року № 1716/5 «Про оновлення форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20 травня 2020 року за № 454/34737, затверджено форми заяв, що подаються для державної реєстрації. Такі заяви згруповані переважно за видом особи, щодо якої проводяться реєстраційні дії, та їх налічується дев’ять форм. Отже, для проведення реєстраційних дій необхідно буде подавати такі форми заяв:

Форма 1 - щодо державної реєстрації фізичної особи - підприємця

Форма 2 - щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади)

Форма 3 - щодо державної реєстрації юридичної особи - органу влади

Форма 4 - щодо державної реєстрації юридичної особи - громадського формування

Форма 5 - щодо державної реєстрації відокремленого підрозділу юридичної особи

Форма 6 - щодо підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника

Форма 7 - щодо державної реєстрації громадського формування без статусу юридичної особи

Форма 8 - щодо державної реєстрації символіки громадського формування

Форма 9 - щодо державної реєстрації всеукраїнського статусу громадського об'єднання