Договір цивільно-правового характеру (Зразок договору)

Цивільно-правовий договір: що це і його основні умови.

Сучасний етап формування і розвитку ринкових відносин в Україні, зумовив посилення ролі цивільно-правового договору як універсальної та найбільш ефективної форми товарно-грошових відносин.

Договір, як універсальна форма і вид волевиявлення учасників відносин, найбільш повною мірою відповідає можливості висловити, зафіксувати та гарантувати свої права і виконання зобов'язань.

Договір цивільно - правового характеру. Юридична компанія Adalet

В цілому можна констатувати, що договір та цивільно-правовий договір мають одну правову природу, і обґрунтовано говорити, що договір є більш ширшим поняттям, ніж цивільно-правовий договір. При цьому, в розумінні і контексті цивільних відносин договір і цивільно-правовий договір є синонімами.

Що слід розуміти під цивільно-правовим договором?

Під цивільно-правовим договором слід розуміти домовленість двох або більше сторін спрямована на виникнення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Цивільно-правовий договір є найбільш поширеним і зручним інструментом з точки зору оформлення відносин сторін, а також мінімізації різного роду адміністративних обов'язків (податки, ін.).

Договір цивільно - правового характеру. Юридична компанія Adalet

Сфера застосування такого договору є досить широкою. Згідно з чинним законодавством, договір укладається з метою передачі товару, виконання робіт або надання послуг. В цілому використання терміну «цивільно-правовий договір», слід розуміти у вузькому значенні, а саме використання його у сфері виконання робіт або надання послуг. 

Наприклад, найбільш поширеним видом застосування, є договір підряду на виконання будівельних (або ремонтних) робіт.

 Що ж повинен містити цивільно-правовий договір для його дійсності?

Будь-який договір, в тому числі, цивільно-правовий договір, повинен містити істотні умови, відсутність яких згідно закону є підставою для визнання такого договору як не укладеним.

Істотні умови договору - це ті умови, які узгоджені сторонами майбутнього договору, оформлені належним чином і достатні для констатації факту укладення угоди сторонами.

При визначенні істотних умов договору, необхідно брати до уваги, те що істотними умовами є: предмет угоди, умови, які в силу закону мають міститися в договорі або такі умови є обов'язковими для цього виду договорів, а також будь-які умови про які заявила хоча б одна з сторін договору.

Договір цивільно - правового характеру. Юридична компанія Adalet

І так, узагальнюючи, можемо визначити основні істотні умови, які повинні бути в цивільно-правовому договорі:

1) Предмет договору. Предметом договору, в широкому сенсі, слід розуміти як те, заради чого укладається угода. Тобто, надання конкретно-визначених послуг або виконання певного виду робіт.

2) Ціна договору. Визначення ціни здійснюється безпосередньо сторонами у вигляді зазначенням конкретної величини або визначення в договорі способу, за яким сторони будуть визначати ціну за виконану роботу (надані послуги).

3) Строк договору. Строк договору - це час протягом, якого сторони можуть реалізувати свої права і виконати обов'язки відповідно до умов договору. При цьому, не слід ототожнювати строк договору і строк виконання зобов'язань.

Вищезазначені умови є загальними, тобто вони повинні міститися в будь-якому цивільно-правовому договорі. При цьому, в залежності від виду цивільно-правового договору, закон передбачає додаткові істотні умови договору. Наприклад, договір про будівельний підряд, крім вищевказаних умов, повинен містити: порядок надання матеріалів, відповідальність сторін, порядок прийняття робіт, гарантії виконаних робот, надання кошторису та проектної документації та ін.

Договір цивільно - правового характеру. Юридична компанія Adalet

Практика укладання договорів, в тому числі і цивільно-правових договорів, дає підставу зробити висновок, що зазвичай сторони визначать наступні додаткові умови до вищевказаних умов: відповідальність сторін, порядок взаєморозрахунку та прийняття робіт (надання послуг), права і обов'язки сторін, порядок контролю за виконанням договору, порядок вирішення спору.

Звичайно ж, в залежності від обставин і волі сторін договору, істотні умови можуть бути іншими, за винятком обов'язкових, які в силу закону повинні міститися в договорі.

Важливо пам'ятати, що укладення цивільно-правового договору регулюється Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України та іншими законами України, які спрямовані на врегулювання цивільних відносин. При цьому, укладений цивільно-правовий договір під дію законодавства про працю не підпадає.

Резюмуючи вищевикладене, слід сказати, що цивільно-правовий договір є гнучким і ефективним інструментом для оформлення відносин (в тому числі і цивільних, і господарських), який визначить умови ваших цивільних відносин з іншою стороною договору, і в разі порушення ваших прав за договором, надасть можливість в належній формі та способі їх поновити та захистити, в тому числі і в судовому порядку. Тому, під час укладення цивільно-правового договору слід уважно підходити до його складання та оформлення.

Вище викладене є спробою пояснити Вам, загальні положення широко використовуваного інструменту в оформленні відносин шляхом укладення цивільно-правового договору. Проте, в кожному випадку (звернення) є свої нюанси, пов'язані з різними обставинами укладення договору та інтересів сторін договору, які потрібно врахувати. У зв'язку з цим, для отримання консультації та допомоги, Вам слід звернутися до наших фахівців, які обов'язково допоможуть Вам.

«Будьте під правовим захистом» з ЮК «Adalet»