Трудове право. Завантажити зразки документів

Відносини в сфері трудового права є досить складними і об'ємними, які виникають, змінюються і припиняють на підставі конкретних юридичних фактах, які в тому числі представлені різними документами. Чинний Кодекс законів про працю України, Закони України «Про відпустку», «Про оплату праці» та інші нормативні акти в сфері трудового права передбачають різні документи, які є підставою для виникненню, зміни і припинення трудових відносин між працівником та роботодавцем. Юридична компанія «Adalet» представляє Вашій увазі перелік найбільш затребуваних документів в сфері трудового права як співробітниками, так і роботодавцями.

Заява про звільнення з роботи за власним бажанням

Заява про надання відпустки по догляду за дитиною

Заява про надання відпустки у зв՚язку з карантином

Заява про надання щорічної основної відпустки

Заява про прийняття на роботу

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Трудовий договір про роботу за сумісництвом