Позовна заява про розірвання шлюбу: вимоги до її складання.

В Україні шлюбно-сімейні правовідносини здійснюється на засадах добровільності, взаємоповаги та взаєморозуміння. Встановивши право одного з подружжя на пред'явлення позову про розірвання шлюбу, держава забезпечує принцип свободи укладення та розірвання шлюбу.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків. ідентифікаційний номер

У разі відсутності згоди одного з подружжя у питанні припинення шлюбу або наявності в подружжя неповнолітніх дітей, то розірвання шлюбу відбувається шляхом подання одним із подружжя позовної заяви до суду у встановленому порядку.

Отже, що таке позовна заява про розірвання шлюбу? Та яким має бути її зміст та форма, щоб суд прийняв її до свого провадження?

Реалізувати своє права на розірвання шлюбу можливо шляхом звернення  до суду у формі позовної заяви.

Позовна заява — документ, який пред'являється позивачем до суду в установленій процесуальним законом формі та містить вимогу про примусовий захист порушеного права чи інтересу.

Складання позовної заяви є одним із найважливіших етапів підготовки справи до її розгляду у суді першої інстанції.

В першу чергу, позовна заява подається у письмовій формі та підписується позивачем. Письмова форма надає позову чіткості та відповідного характеру. Письмова форма вважається додержаною, якщо позовна заява викладена на папері. Текст може бути надрукований або написаний від руки.

Виходячи зі змісту позовної заяви, аргументації правових висновків та правильності застосування норм права, можна судити про кваліфікацію та підготовку того, хто її склав. Позовна заява може бути подана в канцелярію суду або направлена до суду поштою.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків. ідентифікаційний номер

Враховуючи положення чинного законодавства, у позовній заяві про розірвання шлюбу обов’язково має бути вказано:

1) найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;

2) прізвище, ім’я та по батькові сторін та інших учасників справи, їх місце проживання чи перебування, поштовий індекс, реєстраційний номер облікової картки платника податків, відомі номери засобів зв’язку, офіційної електронної адреси та адреси електронної пошти;

3) зміст позовних вимог, тобто спосіб захисту прав та інтересів, передбачений законом, та який позивач просить суд визначити у рішенні;

4) виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;

5) відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору, якщо такі проводилися;

6) відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;

7) перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;

8) попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести у зв’язку із розглядом справи;

9) підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову до цього ж відповідача з тим самим предметом та з тих самих підстав.

 У разі, якщо Ви звільнені від сплати судового збору в силу чинного законодавства України, то у позовній заяві про розірвання шлюбу зазначаються підстави такого звільнення.

Якщо ж, підстав для звільнення від сплати судового збору у Вас немає, то до позовної заяви обов’язково додається оригінал квитанції про сплату судового збору.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків. ідентифікаційний номер

Окрім цього, до позовної заяви необхідно додати її копію та копії всіх долучених до заяви документів для відповідача, в даному випадку для іншого з подружжя.

Слід пам’ятати, що відсутність хоча б однієї з вищезазначених основних вимог, тягне за собою залишення позовної заяви без руху, а у разі не усунення недоліків такої заяви, вона підлягає поверненню позивачу. 

Таким чином, додержання форми та змісту позовної заяви про розірвання шлюбу, є однією з обов’язкових вимог чинного законодавства України, що забезпечить Вам прийняття суддею заяви та  відкриття провадження у справі. Належне оформлення позовної заяви, як за формою, так і за змістом, буде запорукою швидкого прийняття судом позитивного рішення на вашу користь. В позовній заяві необхідно ясно та чітко формулювати свої вимоги, обґрунтовувати їх нормами права і відповідними юридичними фактами, а також надати документи, які підтверджують Ваші вимоги. Дотримання позивачем вимог, які пред’являються до позовної заяви, дуже важливі для своєчасного і безперешкодного розгляду справи про розірвання шлюбу.

Вищевикладене є спробою пояснити Вам основні вимоги до позовної заяви про розірвання шлюбу. Проте, в кожному випадку (зверненні) є свої нюанси, пов'язані з різним обставинами, які потрібно врахувати. У зв'язку з чим, для отримання консультації та допомоги, пропонуємо Вам звернутися до наших спеціалістів, що спеціалізуються на аліментах та які обов'язково допоможуть Вам.