Інтелектуальна власність. Право Інтелектуальної власністі ЮК Adalet

Право інтелектуальної власності є на сьогодні одна з найбільш інтенсивно розвинутих галузей вітчизняного права. Достатньо довгий період часу, ми практично не користувалися тим, що надає нам право інтелектуальної власності і лише в останнє десятиліття зробили значний крок вперед в цій сфері, що більше пов’язано із розвитком нашого ринку в цілому та його інтеграція у світові ринки товарів та послуг.

Об’єкти права інтелектуальної власності стали не просто звичними термінами, які несуть в собі нормативність та формальність, а почали наповнюватися економічним змістом і так само, як право приватної власності на об’єкти нерухомого майна приносити не малі матеріальні вигоди.

У зв'язку із чим, як і будь-який об’єкт цивільного обороту, гострим постало питання правової охорони прав на об’єкти права інтелектуальної власності. Інтелектуальна власність, як і будь-який інший вид власності часто є об’єктом протиправних посягань зі сторони третіх осіб і відповідно потребує правового захисту.

Власник прав на об’єкт інтелектуальної власності має як особисті немайнові права на такий об’єкт (право на визнання особи автором (творцем) об’єкта права інтелектуальної власності тощо), так і комплекс майнових прав на такий об’єкт (право на використання об’єкта інтелектуальної власності, право дозволяти використовувати такий об’єкт іншим особам тощо).

Інтелектуальна власність. Право Інтелектуальної власністі ЮК Adalet
Інтелектуальна власність. Право Інтелектуальної власністі ЮК Adalet

Наше законодавство, об’єм прав та можливості захисту таких прав в першу чергу, пов’язує із наявністю в особи документального підтвердження таких прав (патенту, свідоцтва, відповідного договору тощо).

У сучасних реаліях правова охорона та захист прав на об’єкт права інтелектуальної власності є ефективним засобом від недобросовісної конкуренції, підвищення капіталізації підприємства та можливості отримувати фінансові вигоди, зниження ризиків іміджових втрат.

 

Висока кваліфікація наших спеціалісті та багаторічних досвід роботи у сфері захисту прав інтелектуальної власності, дозволяють нам вирішувати поставлені задачі будь-якого рівня складності. 

Юридична компанія «Adalet» надає повний комплекс послуг з отримання (оформлення) та охорони прав на об’єкти права інтелектуальної власності, що включає в себе підготовку відповідних документів, отримання відповідного документа про охорону права інтелектуальної власності, захист інтересів власників об’єктів права інтелектуальної власності.

 

До комплексу послуг, що надаються ЮК «Adalet» входять:

 • Реєстрація товарних знаків (знаків для товарів та послуг, торгових марок) (логотипів, засобів індивідуалізації товарів та послуг; найменування місця походження товару); 
 • Реєстрація комп’ютерних програм та баз даних, авторських та суміжних прав, тощо; 
 • Розробка, аналіз та реєстрація договорів про передачу прав на об’єкти права інтелектуальної власності, ліцензійні договори, договорів комерційної концесії та інших договорів; 
 • Представництво прав та інтересів Клієнта у судах всіх юрисдикцій та інстанцій, у тому числі в Вищому суді інтелектуальної власності; 
 • Правовий аудит (due diligence) усіх документів про набуття та використання прав на об’єкти права інтелектуальної власності: (торгові марки, авторські та суміжні права, промислові зразки, тощо);
 • Консультування з питань реєстрації, передачі та захисту прав на об’єкти права інтелектуальної власності (торгові марки, авторські та суміжні права, промислові зразки, тощо); 
 • Представництво прав та інтересів Клієнтів у справах із захисту прав на об’єкти права інтелектуальної власності у зв’язку із контрофактами та піратським розповсюдженням; 
 • Участь у досудовому регулюванні спору, пов’язаного з порушення прав на об’єкт права інтелектуальної власності, підготовка претензій, запитів, участь у переговорах; 
 • Представництво прав та інтересів Клієнта органах державної влади, установах, підприємствах з питань інтелектуальної власності (Ради з питань інтелектуальної власності; Українському інституты інтелектуальної власності, тощо).

 

У нашій компанії процес надання послуг організовано так, що ви можете перевірити компетенцію нашого адвоката. Ми пропонуємо різноманітні формати консультацій:

 • особиста зустріч із адвокатом у нашому офісі;
 • отримати консультацію по телефону, скайпу чи будь-яким месенджером;
 • онлайн консультування;
 • отримати відповідь на ваше питання по email.

Ви можете оцінити нашу компетенцію вже прямо зараз, подзвонивши та отримати потрібну вам консультацію або домовитись про особисту зустріч із адвокатом.

З повагою ЮК «Adalet» 
«Будьте під правовим захистом»